Album

Skog


Skog

Dette albumet kan lyttes til som musikalske bilder henta fra skogen hjemme på Østlandet i Norge. Noen av stykkene er inspirert av konkrete bilder som har hengt på veggen i barndomshjem, men de fleste er tenkte bilder av hvordan det er å gå inn i eller være i skogen. 

Stykkene er basert på musikalske motiv skapt av Andreas, men alle musikerne har vært frie i sin tilnærming.

Innspillingen er gjort live sommeren 2001 på Løvøya i Horten. 

Merete Falck – piano

Kjell Håkon Andersen – saksofon

Ragnar Kasbo – saksofon

Benjamin Rygh – gitar

Andreas Barth – trommer

Forest

This album can be listened to as musical images taken from the forest at home in Eastern Norway. Some of the pieces are inspired by concrete pictures that have hung on the wall in childhood homes, but most of them are imaginary pictures of what it is like to walk into or be in the woods.

The pieces are based on musical motifs created by Andreas, but all the musicians have been free in their approach.

The recording was made live during the summer of 2001 on Løvøya in Horten.

Merete Falck – piano

Kjell Håkon Andersen – saxophone

Ragnar Kasbo – saxophone

Benjamin Rygh – guitar

Andreas Barth – drums